هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اشتغال مولد

( ۱ )
ولی ملکی
1397/08/02 17:11
ملکی:

حرکت در جاده سنگلاخ سیاسی؛ سرمایه گذار را بی رغبت می کند

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، می گوید: وقتی مراودات سیاسی ما با دنیا عادی نیست و در واقع در یک جاده سنگلاخ حرکت می کنیم نه جاده هموار؛ مسلما رغبتی برای سرمایه گذاری در کشور به وجود نمی آید.