سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اعضای ناظر در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ار

( ۱ )
محمد دهقانی نقندر عین الله شریف پور
1397/08/13 09:44
با رأی نمایندگان

دهقانی و شریف پور عضو ناظر در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز شدند

نمایندگان مردم در خانه ملت دهقانی و شریف پور را به عنوان عضو ناظر در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتخاب کردند.