هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اعضای ناظر در شورای نظارت بر صداوسیما

( ۱ )
غلامرضا کاتب احسان قاضی زاده هاشمی
1397/08/13 10:22
با رأی نمایندگان

سید احسان قاضی زاده هاشمی و غلامرضا کاتب اعضای ناظر در شورای نظارت بر صداوسیما شدند

نمایندگان مردم در خانه ملت قاضی زاده هاشمی و کاتب را به عنوان اعضای ناظر در شورای نظارت بر صداوسیما انتخاب کردند.