سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

امکانات عمومی و دولتی

( ۱ )
دولت یازدهم به دنبال برگزاری انتخابات سالم و حداکثری است/استفاده از امکانات عمومی موجب جهت دار شدن انتخابات خواهد بود
1394/11/14 15:48
جعفرزاده ایمن آبادی:

دولت یازدهم به دنبال برگزاری انتخابات سالم و حداکثری است/استفاده از امکانات عمومی موجب جهت دار شدن انتخابات خواهد بود

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس گفت: استفاده از امکانات دولتی له یا علیه کاندیدایی علاوه بر اینکه به لحاظ شرعی حرام است موجب جهت دار شدن انتخابات خواهد بود.