هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

امنیت مراسمات رسمی

( ۱ )
فیاض زاهد
1397/08/29 13:22
کاظمی:

عدم وجود خلاء قانونی برای برخورد با برهم زدگان مراسمات رسمی

نایب رئیس کمیسوین قضایی مجلس با اشاره به اینکه نیازی به پیگیری طرح تامین امنیت برگزاری مراسمات رسمی نیست، گفت: قوانین فعلی شرایط برخورد با بر هم زدگان مراسمان مجوز دار و رسمی را مشخص کرده است.