هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اساتید دانشگاهی لهستان

( ۱ )
دیدار کارن خانلری و یوناتن بت کلیا با جمعی از اساتید دانشگاهی لهستان
1397/08/30 18:08
امروز 30 آبان ماه 1397 انجام شد:

دیدار کارن خانلری و یوناتن بت کلیا با جمعی از اساتید دانشگاهی لهستان

دیدار کارن خانلری و یوناتن بت کلیا امروز 30 آبان ماه 1397 با جمعی از اساتید دانشگاهی لهستان از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.