هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اساتید لهستان

( ۱ )
بازدید جمعی از اساتید لهستان از یادبود حادثه تروریستی مجلس شورای اسلامی
1397/08/30 18:42

بازدید جمعی از اساتید لهستان از یادبود حادثه تروریستی مجلس شورای اسلامی

جمعی از اساتید لهستان امروز 30 آبان ماه 1397 از یادبود حادثه تروریستی مجلس شورای اسلامی بازدید کردند.