هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اهداء چفیه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی

( ۱ )
اهداء چفیه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مناسب هفته بسیج
1397/09/06 10:58
امروز 6 آذر ماه 1397 انجام شد:

اهداء چفیه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مناسب هفته بسیج

مراسم اهداء چفیه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مناسب هفته بسیج امروز 6 آذر ماه 1397 از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.