سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بیماری زیکا

( ۱ )
هشدار نسبت به احتمال بیوتروریستی بودن ویروس زیکا/ وزارت بهداشت هشیار باشد
1394/11/16 12:16
عزیزی فارسانی:

هشدار نسبت به احتمال بیوتروریستی بودن ویروس زیکا/ وزارت بهداشت هشیار باشد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نسبت به احتمال بیوتروریستی بودن ویروس زیکا هشدار داد و گفت: وزارت بهداشت با نظارت و آموزش مانع ورود و شیوع این بیماری شود.