هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بازدید از زواره

( ۱ )
مسعود پزشکیان
1397/09/08 15:48
پزشکیان پس از بازدید از بافت تاریخی زواره

منابع کشور باید برای ایجاد امنیت، ثبات و رشد اقتصاد آزاد هزینه شود

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دولت ها فقط هماهنگ کننده امور هستند و منابعی که در کشور وجود دارد باید برای ایجاد امنیت، ثبات و رشد اقتصاد آزاد هزینه شود.