هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اورگانیک

( ۱ )
علی اکبری (بجنورد)
1397/09/18 15:37
اکبری:

تولید ارگانیک برای کشاورز صرفه اقتصادی ندارد/ افزایش سرانه سلامت جامعه با مصرف محصولات ارگانیک

نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه تولید ارگانیک برای کشاورز صرفه اقتصادی ندارد،گفت: افزایش سرانه سلامت جامعه با مصرف محصولات ارگانیک به سادگی امکان پذیر است .