سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بودجه بهزیستی

( ۱ )
مشکلات بهزیستی از راه خرد بیشتر حل می شود تا پول
1394/11/18 09:29
محجوب:

مشکلات بهزیستی از راه خرد بیشتر حل می شود تا پول

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از بودجه سال آینده سازمان بهزیستی، گفت: باید شرایطی فراهم شود که هر مددجو معادل حداقل حقوق مصوب وزارت کار دریافتی داشته باشد.