هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

آیت الله مؤمن

( ۱ )
آیت الله مومن دکتر لاریجانی
1397/10/02 10:50

پیگیری روند درمانی آیت الله مومن از سوی رییس مجلس

رییس مجلس شورای اسلامی در تماس تلفنی با فرزند آیت الله مومن از روند درمانی ایشان مطلع گردید.