هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

ایحه ساماندهی حقوق وظیفه جانبازان

( ۱ )
نشست خبری سردار رضا طلایی نیک
1397/10/12 12:41
طلایی نیک در جمع خبرنگاران:

پیش نویس لایحه ساماندهی حقوق وظیفه جانبازان از دولت مسترد شد/23 هزار میلیارد تومان از اعتبارات دفاعی به درآمد مازاد مربوط شده

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع، گفت: استرداد لایحه ساماندهی حقوق وظیفه جانبازان با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و نیروهای مسلح انجام شد تا با بررسی دقیق تر در جهت حمایت از حقوق متعلقه به ایثارگران...