هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

انتقال آب عمان به فلات مرکزی

( ۱ )
محمد دامادی
1397/10/14 08:56
دامادی خبر داد:

تهیه گزارش نهایی درباره انتقال آب عمان به فلات مرکزی/ورود بخش خصوصی برای اجرای پروژه ضرورت دارد

رئیس کمیته آب و فاضلاب کمیسیون عمران مجلس از تدوین گزارش نهایی درباره ابعاد فنی پروژه انتقال آب عمان به فلات مرکزی خبر داد.