سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

سود خالص سالانه بانک‌ها

( ۱ )
پیشنهاد اختصاص درصدی از سود خالص سالانه بانک‌ها به مدارس شبانه‌روزی
1394/11/18 17:42
مصباحی مقدم مطرح کرد:

پیشنهاد اختصاص درصدی از سود خالص سالانه بانک‌ها به مدارس شبانه‌روزی

عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: توصیه می‌کنم بانک‌های کشور درصدی از سود خالص سالانه خود را به مدارس شبانه‌روزی اختصاص دهند.