هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اعتبارسنجی

( ۱ )
ابوالفضل ابوترابی
1397/10/22 09:16
ابوترابی خبر داد:

تدوین آیین نامه اعتبارسنجی شهروندان ایرانی/ تعیین سطح برای صدور چک

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس از تدوین آیین نامه اعتبارسنجی شهروندان ایرانی خبر داد.