هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

ارتباطات بحران در رسانه‌های اجتماعی

( ۱ )
کتاب ارتباطات بحران در رسانه های اجتماعی
1397/10/22 10:27
انتشارات ثانیه منتشر کرد:

ارتباطات بحران در رسانه‌های اجتماعی

انتشارات ثانیه، کتاب «ارتباطات بحران در رسانه‌های اجتماعی»، نوشته «ان ماری ون‌دن‌هارک» را منتشر کرد.