هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اموال تملیکی

( ۱ )
انبار چای
1397/10/28 12:22

یک خلاء قانونی اموال تملیکی را نابود میکند!

بازدید کمیسیون اصل نود از سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان باعث شد یک خلاء قانونی در خصوص ترخیص کالاهای موجود در این انبارها محرز شود...