هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

باربری

( ۱ )
شادمهر کاظم زاده در مناظره خانه ملت با عنوان حمل و نقل ریلی و مزیت های آن
1397/10/30 17:28
ورود کمیسیون عمران مجلس به نحوه اجرای قانون سامانه جامع انبارها؛

کاظم زاده: الزام تمام شرکت‌های باربری به دریافت مجوز فعالیت از سازمان راهداری

رئیس کمیته حمل و نقل کمیسیون عمران مجلس از ورود این کمیته به پرونده نحوه اجرای قانون سامانه جامع انبارها خبر داد.