هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

SPA

( ۱ )
1397/11/16 09:47
خرید تجهیزات و هواپیماهای جدید از مسیر کانال مالی ویژه حمل و نقل هوایی؛

کانال (SPA) کلید حل مشکلات صنعت هواپیمایی کشور

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: راه اندازی کانال مالی ویژه حمل و نقل هوایی(SPA) قطعا در حل بخشی از مشکلات صنعت هواپیمایی کشور تأثیرگذار است.