هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بودجه سیستم سلامت

( ۱ )
فاصله ۵۰ برابری پرداختی به پزشک و پرستار
1394/11/27 12:47
پزشکیان مطرح کرد:

فاصله ۵۰ برابری پرداختی به پزشک و پرستار

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه در هیچ جای دنیا فاصله پرداختی بین پزشک و پرستار به اندازه ایران نیست، اظهار داشت: چرا یک پزشک در بخش دولتی ۱۵۰ میلیون و پرستار ۲ میلیون می‌گیرد.