هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

دولت بعدی آمریکا

( ۱ )
دولت آمریکا ملزم به رعایت توافق است/اظهارات نمایندگان کنکره آمریکا خوراک داخلی و تبلیغاتی دارد
1394/11/25 11:59
خدایی سوری:

دولت آمریکا ملزم به رعایت توافق است/اظهارات نمایندگان کنکره آمریکا خوراک داخلی و تبلیغاتی دارد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه همه دولت ها به عنوان بازیگران سیاسی در صحنه بین الملل توافقاتی که انجام می دهند قانونی است و باید به آن پایبند باشند گفت: سرنوشت...