هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

-2

( ۱ )
حسین دهقان وزیر پیشنهادی دفاع
1396/04/25 16:20
نقوی حسینی خبر داد:

حضور وزیر دفاع در کمیسیون امنیت برای پاسخ به سوال نمایندگان

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از حضور وزیر دفاع در نشست این کمیسیون خبر داد.