هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

سخنگوی فراکسیون رسانه و هنر

( ۱ )
صداوسیما انتظار رشد بی‌حد و حصر بودجه را نداشته باشد
1394/11/26 09:18
 ندیمی:

صداوسیما انتظار رشد بی‌حد و حصر بودجه را نداشته باشد

سخنگوی فراکسیون رسانه و هنر مجلس، افزایش ۳۵ درصدی بودجه صداوسیما را منطقی دانست و تاکید کرد: مدیران نباید انتظار رشد بی‌حد در بودجه دستگاه و سازمان خود را داشته باشند.