هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بنیه فرهنگی

( ۱ )
استفاده صحیح از فضای مجازی مشارکت انتخاباتی را افزایش می دهد
1394/11/27 11:06
نعمتی عنوان کرد:

استفاده صحیح از فضای مجازی مشارکت انتخاباتی را افزایش می دهد

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی گفت: باید بتوانیم از طریق فرهنگی در فضای مجازی پیام رسان بوده و مشارکت انتخاباتی را افزایش دهیم نه اینکه اقدام به تخریب و شایعه پراک...