سال ۹۷ سال حمایت از کالای ایرانی
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

ازدواج غیرقانونی زنان ایرانی با اتباع بیگانه

( ۳ )
ازدواج‌های غیرقانونی؛ کودکان بی‌شناسنامه /سوءاستفاده اتباع غیرمجاز از ناآگاهی زنان ایرانی
1395/02/06 10:56
عارفی تاکید کرد:

ازدواج‌های غیرقانونی؛ کودکان بی‌شناسنامه /سوءاستفاده اتباع غیرمجاز از ناآگاهی زنان ایرانی

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تولد کودکان بی‌هویت حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه را نتیجه بی‌توجهی به قانون خواند وگفت: اگر چنین ازدواج‌هایی با مجوز ونظارت وزارت کشور انجام شود دولت نیز ...

ازدواج های غیرقانونی؛ فرزندان بی شناسنامه/ کودکانی که محکوم به بی هویتی هستند
1394/11/30 11:50
عزیزی:

ازدواج های غیرقانونی؛ فرزندان بی شناسنامه/ کودکانی که محکوم به بی هویتی هستند

رئیس کمیسیون اجتماعی افزایش ازدواج زنان ایرانی با اتباع غیرقانونی را معضلی جدی خواند وگفت: این معضل هم دولت و مادران و فرزندان حاصل از این ازدواج را با مشکلات حقوقی زیادی مواجه کرده است.

ساماندهی اتباع بیگانه با هدف جلوگیری از ازدواج‌های غیرقانونی/هشدار درباره افزایش فرزندان بی‌هویت
1394/11/28 09:43
سعیدی مطرح کرد:

ساماندهی اتباع بیگانه با هدف جلوگیری از ازدواج‌های غیرقانونی/هشدار درباره افزایش فرزندان بی‌هویت

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس برساماندهی اتباع بیگانه برای جلوگیری از ازدواج‌های غیرقانونی وتولد فرزندان بی‌هویت تاکید کرد وگفت: تولد فرزندان بی هویت و بی توجهی به تعیین تکلیف آنان تبعات جدی برای کشور خواه...