هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

پرتو کار

( ۱ )
پرتوکاران دارای شماره نظام پزشکی می‌شوند
1394/11/27 16:19
قره سید رومیانی خبر داد:

پرتوکاران دارای شماره نظام پزشکی می‌شوند

عضو کمیسیون قضایی حقوقی مجلس با اشاره به جلساتی که با شورای عالی نظام پزشکی در خصوص پرتوکاران برگزار شده، بیان کرد: در آینده نزدیک به پرتوکاران نیز شماره نظام پزشکی اختصاص می‌یابد.

آخرین اخبار