هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

سوختگی در بیمارستان چمران

( ۱ )
هیچگونه اشتباهی در حوزه پزشکی قابل پذیرش نیست/ برخورد قاطع وزارت بهداشت با متخلفان بیمارستان چمران
1394/11/28 11:55
فتاحی انتقاد کرد:

هیچگونه اشتباهی در حوزه پزشکی قابل پذیرش نیست/ برخورد قاطع وزارت بهداشت با متخلفان بیمارستان چمران

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بروز حادثه سوختگی مادری در بیمارستان چمران را غیرقابل پذیرش خواند وگفت: به طور حتم از وزارت بهداشت درخواست خواهیم کرد تا گزارش حادثه را به کمیسیون ارایه دهد.