سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

الکترونیکی شدن دفترچه های درمان

( ۱ )
الکترونیکی شدن دفترچه های درمان گامی موثر درحذف همپوشانی بیمه ای/کاهش تخلفات پزشکی از ثمرات اجرای طرح
1394/11/30 10:05
رستمیان تاکید کرد:

الکترونیکی شدن دفترچه های درمان گامی موثر درحذف همپوشانی بیمه ای/کاهش تخلفات پزشکی از ثمرات اجرای طرح

نائب رییس کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس، الکترونیکی شدن دفترچه های بیمه را در رفع همپوشانی بیمه ای موثر خواند وگفت: برای سریعتر اجرایی شدن این طرح می توان از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد.