سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

ائمه جماعات شمیرانات و روحانیت مبارز

( ۱ )
دیدار نایب رئیس مجلس با ائمه جماعات و روحانیت مبارز
1394/11/29 15:13
امروز صورت گرفت؛

دیدار نایب رئیس مجلس با ائمه جماعات و روحانیت مبارز

نایب رئیس مجلس امروز با ائمه جماعات شمیرانات و روحانیت مبارز دیدار کرد.