سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

ادغام سازمان ملی جوانان و تربیت بدنی

( ۱ )
غفلت از امور جوانان در وزارت ورزش/ کارنامه وزارتخانه نکته بارزی در حوزه جوانان ندارد
1394/11/30 12:35
بت کلیا:

غفلت از امور جوانان در وزارت ورزش/ کارنامه وزارتخانه نکته بارزی در حوزه جوانان ندارد

عضو فراکسیون ورزش مجلس با یادآوری اینکه ادغام سازمان ملی جوانان و تربیت بدنی باعث به محاق رفتن حوزه جوانان در کشور شد، تصریح کرد: شاهد اقدام خاصی از سوی وزارت ورزش درخصوص مسائل مربوط به جوانان نبوده‌ا...