سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

رشوه سعودی

( ۱ )
فتنه سعودی با مزدوری حریری
1394/12/01 13:38
سعودی ها کمک به ارتش لبنان را لغو کردند

فتنه سعودی با مزدوری حریری

سعدحریری با چمدان های رشوه سعودی به بیروت بازگشته است و در دیدار با سیاستمداران مساله دار لبنان سخنان تندی را علیه حزب الله و ایران مطرح کرده است.همزمان عربستان ارتش لبنان را تحت فشار قرار داده است ، ...