سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اعزام نیروی کار به خارج از کشور

( ۱ )
اعزام نیروی کار به خارج کشور؛ راهکار کوتاه مدت در توسعه اشتغال
1394/12/01 14:12
عبدی مطرح کرد:

اعزام نیروی کار به خارج کشور؛ راهکار کوتاه مدت در توسعه اشتغال

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه اعزام نیروی کار به خارج از کشور تنها برای کوتاه‌مدت در توسعه اشتغال موثر است، گفت: دولت انرژی اعزام نیروی کار به خارج از کشور را صرف توسعه تولید داخلی کند.