ولادت امام حسن عسکری (ع)
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

راکتور هسته ای کوچک

( ۱ )
آغاز همکاری تهران و بوداپست در زمینه ساخت راکتورهای کوچک پزشکی و کشاورزی
1394/12/03 10:41
حیدرپور خبرداد:

آغاز همکاری تهران و بوداپست در زمینه ساخت راکتورهای کوچک پزشکی و کشاورزی

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکیدکرد: با توجه به تجربه مجارستان می توانیم از توانایی آنها در زمینه ساخت راکتورهای کوچک در زمینه پزشکی و کشاورزی بهره مند شویم.