هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

آژانس امنیت ملی آمریکا

( ۱ )
عطش واشنگتن برای جاسوس بازی/وقتی مخالفان کاخ سفید طعمه شنود می شوند
1394/12/04 12:08
حسینی:

عطش واشنگتن برای جاسوس بازی/وقتی مخالفان کاخ سفید طعمه شنود می شوند

عضو کمیسیون امنیت ملی آمریکا گفت:ایالات متحده که برای رسیدن به اهداف و برنامه های خود که به مردم آمریکا رحم نمی کند در مورد رهبران کشورهای غربی نیز همین رویکرد را حفظ می کند. آمریکا در مورد کشورهای مخ...