سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

دادگاههای آمریکا

( ۲ )
بازی جدید دادگاه های آمریکا درباره اموال بلوکه شده ایران /رویه قضایی بین المللی درباره اموال بلوکه شده کشورها چه می گوید
1394/12/05 12:46
قره سید رومیانی:

بازی جدید دادگاه های آمریکا درباره اموال بلوکه شده ایران /رویه قضایی بین المللی درباره اموال بلوکه شده کشورها چه می گوید

عضو کمیسیون قضایی حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه غرامتی که آمریکا در مورد ایران در نظر دارد ناشی از پرونده های محاکمی است که علیه ایران صادر شده است افزود: با توجه به اینکه ایران در هیچ یکی...

آمریکا نمی تواند به تنهایی در مورد پول های بلوک شده ایران تصمیم بگیرد/طلب ایران از آمریکا بیش از کل مبلغ بلوکه شده در این کشور است
1394/12/05 10:04
اسفنانی با اشاره به ادعای کری مبنی بر پرداخت نیمی از دارایی های بلوکه شده:

آمریکا نمی تواند به تنهایی در مورد پول های بلوک شده ایران تصمیم بگیرد/طلب ایران از آمریکا بیش از کل مبلغ بلوکه شده در این کشور است

سخنگوی کمیسیون قضایی حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ادعای کری مبنی بر پرداخت نیمی از دارایی های بلوکه شده ایران گفت: این ادعا خالی از محتوای حقوقی است پول های بلوکه شده جزو حقوق مردم است و باید ...