سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بازی در شبکه‌های ماهواره‌ای

( ۱ )
هشدار به هنرمندان در مورد همکاری با شبکه‌های ماهواره‌ای، از باب خیرخواهی است
1394/12/09 15:18
نوش آبادی مطرح کرد:

هشدار به هنرمندان در مورد همکاری با شبکه‌های ماهواره‌ای، از باب خیرخواهی است

سخنگوی وزارت فرهنگ معتقد است این وزارتخانه برای حفظ شأن و جایگاه هنرمندان، از باب خیرخواهی به برخی از بازیگران در خصوص همکاری یا عدم همکاری با شبکه‌های ماهواره‌ای مشورت داده است.