سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

جاسوس سازمان سیا

( ۲ )
ایران برای  مشخص شدن وضعیت لوینسون با نگاه بشر دوستانه اقدام می کند/لوینسون جاسوس آمریکایی محسوب می شود
1395/02/17 10:25
فلاحت پیشه:

ایران برای مشخص شدن وضعیت لوینسون با نگاه بشر دوستانه اقدام می کند/لوینسون جاسوس آمریکایی محسوب می شود

منتخب مردم اسلام آباد غرب در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ایران برای  مشخص شدن وضعیت جاسوس آمریکایی با نگاه بشر دوستانه اقدام خواهد کرد.

ایران از بعد انسان دوستانه در زمینه یافتن لوینسون گام بر می دارد/قطعنامه های آمریکایی برای ایران الزام آور نیست
1394/12/11 15:09
اسفنانی تصریح کرد:

ایران از بعد انسان دوستانه در زمینه یافتن لوینسون گام بر می دارد/قطعنامه های آمریکایی برای ایران الزام آور نیست

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس نمایندگان آمریکا نمی توانند درخصوص ایران قطعنامه ای صادر کنند تاکید کرد: ایران در زمینه یافتن رابرت لوینسون از نگاه انسان دوستانه گام ...