سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اجاره‌ وفروش کودکان

( ۱ )
تکدی گری مافیایی بلای جان کودکان کار/نقص قوانین در برخورد با بهره‌کشی از کودکان
1394/12/12 08:34
اسفنانی:

تکدی گری مافیایی بلای جان کودکان کار/نقص قوانین در برخورد با بهره‌کشی از کودکان

سخنگوی کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس اجاره‌ وفروش کودکان را غیرقانونی خواند وگفت: متاسفانه قوانین زیادی در زمینه برخورد با بهره‌کشی از کودکان وجود ندارد.