سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی

( ۲ )
کمیسیون تلفیق مجلس چگونگی بهبود ضریب جینی در برنامه ششم توسعه را بررسی کرد
1395/06/24 18:28
خدابخشی:

کمیسیون تلفیق مجلس چگونگی بهبود ضریب جینی در برنامه ششم توسعه را بررسی کرد

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه مجلس شورای اسلامی گفت: در نشست امروز هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق، مصوبات کمیسیونهای تخصصی در خصوص لایحه برنامه ششم مورد بررسی اولیه قرار گرفت.

میزان درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه سال 95در کمیسیون تلفیق مجلس بررسی شد
1394/12/11 18:51
پورابراهیمی داورانی:

میزان درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه سال 95در کمیسیون تلفیق مجلس بررسی شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: اعداد و جداول پیش بینی شده بخش درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه سال 95 از سوی دولت، در نشست امروز کمیسیون تلفیق مجلس بررسی شد.