سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

استخدام نیروهای بهداشتی و درمانی

( ۱ )
جزئیات طرح الحاق یک تبصره به قانون مجوز استخدام نیروهای بهداشتی ودرمانی/ تعیین محل اعتبارات در بودجه
1394/12/12 14:18
تامینی لیچائی تشریح کرد:

جزئیات طرح الحاق یک تبصره به قانون مجوز استخدام نیروهای بهداشتی ودرمانی/ تعیین محل اعتبارات در بودجه

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درباره طرح الحاق یک تبصره به قانون مجوز استخدام نیروهای بهداشتی، گفت: در طرح مذکور تلاش شده تا منابع مالی برای مشخصی برای این قانون دیده شود.