سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بازنشستگان پیش از موعد

( ۲ )
حمیدرضا حاجی بابایی
1396/06/26 10:13
رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه:

مجلس از بازنشستگی پیش از موعد بانوان حمایت می کند/هیچ مانعی برای بازنشستگی پیش از موعد بانوان وجود ندارد

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس گفت: مجلس از طرح بازنشستگی پیش از موعد بانوان که در هیات دولت مطرح شده است حمایت می کند.

تجمع جمعی از بازنشستگان پیش از موعد مقابل مجلس  در اعتراض  به عدم تامین حق و حقوق خود از سوی سازمان تامین اجتماعی
1394/12/17 10:47
امروز صورت گرفت

تجمع جمعی از بازنشستگان پیش از موعد مقابل مجلس در اعتراض به عدم تامین حق و حقوق خود از سوی سازمان تامین اجتماعی

جمعی از بازنشستگان پیش از موعد در اعتراض به عدم تامین حق و حقوق خود مقابل مجلس تجمع کردند.