ولادت امام حسن عسکری (ع)
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

تمدید برنامه پنجم توسعه

( ۱ )
تمدید برنامه پنجم نیازمند تعیین سقف تمدید است
1394/12/18 10:50
مخالفان تمدید برنامه پنجم توسعه؛

تمدید برنامه پنجم نیازمند تعیین سقف تمدید است

نمایندگان مخالف تمدید برنامه پنجم توسعه زمان بر بودن تدوین برنامه ششم را دلیلی بر مخالفت خود اعلام کردند.