هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

تغییر کاربری در اراضی کشاورزی

( ۲ )
شمس الله شریعت نژاد
1397/08/19 13:48
شریعت نژاد:

کشاورزی در شمال کشور صرفه اقتصادی ندارد/تغییر کاربری اراضی کشاورزی برای تامین اقتصاد معیشتی

نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه کشاورزی در شمال کشور صرفه اقتصادی ندارد،گفت: تغییرکاربری اراضی کشاورزی برای تامین اقتصاد معیشتی کشاورزان در شمال کشور کلید می‌خورد.

تغییرکاربری نباید به منابع ملی خدشه وارد کند/میراث ملی را نمی توان به افراد حقیقی واگذار کرد
1394/12/18 11:05
حسین زاده:

تغییرکاربری نباید به منابع ملی خدشه وارد کند/میراث ملی را نمی توان به افراد حقیقی واگذار کرد

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه تغییرکاربری در اراضی کشاورزی باید بر طبق ارزش حاصلخیزی زمین و تاثیرات اکوسیستمی برآورد شود،گفت:تغییر کاربری نباید به منابع ملی خدشه وارد کند.