سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

رحماندوست در نطق میان دستور

( ۱ )
ضرورت طراحی بانک قرض الحسنه برای جلوگیری از بروز تخلفات و هدررفت منابع
1394/12/18 13:23
رحماندوست در نطق میان دستور:

ضرورت طراحی بانک قرض الحسنه برای جلوگیری از بروز تخلفات و هدررفت منابع

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ، از نمایندگان منتخب دوره دهم مجلس، خواستار طراحی بانک قرض الحسنه در سطح ملی و بانک تجاری و اقتصادی در سطح ملی و بین المللی شد و افزود: با این کار از هدررفت و نورچشمی بازی در ...