هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

سازمان انتقال خون

( ۳ )
همایون یوسفی
1397/08/19 13:58
یوسفی:

وضعیت مطلوب ذخایر فرآورده‌های خونی کشور

عضوکمیسیون بهداشت ودرمان مجلس،گفت: در حال حاضر شرایط ذخایر فرآورده‌های خونی کشور، در وضعیت بسیار مناسبی بوده و هیچ مشکلی برای تأمین خون در صورت نیاز وجود ندارد. ضمن اینکه این فرآورده ها از کیفیت بسیار...

جوابیه
1396/04/28 18:35

پالایشگاه خون به منظور پیشگیری از آلودگی ها تعطیل شده است

سازمان انتقال خون با ارسال جوابیه ای بر این نکته تاکید کرد که پالایشگاه خون به منظور پیشگیری از آلودگی ها تعطیل شده است.

مجلس با نظر دولت مبنی بر واریز درآمد سازمان انتقال خون به خزانه کشور مخالف است
1394/12/18 15:58
عباسی:

مجلس با نظر دولت مبنی بر واریز درآمد سازمان انتقال خون به خزانه کشور مخالف است

عضو کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به تلاش مجلس برای اختصاصی شدن درآمد سازمان انتقال خون، تصریح کرد: تاکنون درآمدهای سازمان انتقال خون در اختیار دولت قرار داشته و همین عامل، سرعت رشد و حرکت آن سازمان را...

آخرین اخبار