سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

سند چشم انداز افق 1404 فراکسیون زارع

( ۱ )
تحقق سندچشم انداز 1404 نیازمند فرهنگ سازی و کار جهادی است/باید با خرد جمعی اهداف سندچشم انداز را محقق کنیم
1394/12/19 10:58
زارع:

تحقق سندچشم انداز 1404 نیازمند فرهنگ سازی و کار جهادی است/باید با خرد جمعی اهداف سندچشم انداز را محقق کنیم

رئیس فراکسیون ایران در افق 1404 مجلس شورای اسلامی گفت: باید با خرد جمعی بتوانیم اهداف سندچشم انداز بیست ساله کشور را در همه ابعاد آن که بارها از سوی رهبر معظم انقلاب برآن تاکید شده است را محقق کنیم.