سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

ساخت و سازهای بی قاعده

( ۲ )
فرج الله رجبی
1397/02/08 15:16
رجبی تاکید کرد:

ساخت و سازها از گسل فاصله گرفته یا متوقف شوند/از میان برداشتن سازه های قرار گرفته بر روی گسل با طرح بازبینی شهری

رئیس سازمان نظام مهندسی، با بیان اینکه در طرح های بازبینی شهری بایدساخت و ساز ها از گسل فاصله گرفته یا متوقف شوند، گفت: برای منع ساخت و ساز در حریم گسل ها باید پهنه های مختلفی مطالعه شود.

ضرورت جلوگیری از ساخت و سازهای بی قاعده در پایتخت/مجوزها بر اساس طرح جامع شهری صادر شود
1394/12/21 13:16
عارفی تاکید کرد:

ضرورت جلوگیری از ساخت و سازهای بی قاعده در پایتخت/مجوزها بر اساس طرح جامع شهری صادر شود

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، با انتقاد از ساخت و سازهای بی قاعده در پایتخت، گفت: شهرداری باید به صورت قاطع و جدی از ادامه روند چنین ساخت و سازهای غیراصولی و بی قاعده جلوگیری کند.