سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

رفع همپوشانی بیمه ها

( ۱ )
گام مثبت مجلس در حذف همپوشانی بیمه‌ای/جلوگیری از هدررفت منابع با حذف چندبیمه‌ای ها
1394/12/22 12:46
نمایندگان خانه ملت تاکید کردند؛

گام مثبت مجلس در حذف همپوشانی بیمه‌ای/جلوگیری از هدررفت منابع با حذف چندبیمه‌ای ها

نمایندگان مجلس با بیان اینکه استفاده از یک بیمه پایه همگانی از هدررفت منابع بیمه‌ای جلوگیری می‌کند، تاکید کردند: استفاده از چند بیمه ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان را دچار مشکل می‌کند.